Skip Navigation or Skip to Content

Schade door een drugslab of hennepkwekerij: wie gaat dat betalen?

28 mei 2024
1 min leestijd

Als er in jouw pand criminele activiteiten plaatsvinden, kan dit enorme schade veroorzaken. Als pandeigenaar komt deze schade vaak voor jouw rekening. Het is daarom belangrijk dat je de risico’s kent. Zodra de schade is ontstaan, is het vaak te laat. Gedegen screening en controle van je huurders is daarom noodzakelijk.

Welke schade kan ik verwachten?

De productie van hennep veroorzaakt vaak waterschade, brandschade en andere beschadigingen aan het pand. Criminelen maken gaten in muren voor bekabeling en ontluchting. De productie van harddrugs brengt brand- en explosiegevaar en chemische verontreiniging met zich mee. De schade kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Daarnaast kan de burgemeester bij ontdekking van illegale activiteiten het pand sluiten, volgens artikel 13b van de Opiumwet en het Damoclesbeleid. Dit kan maanden of zelfs een jaar huurinkomsten kosten. In het ergste geval kun je als pandeigenaar ook aansprakelijk worden gesteld voor ontmantelingskosten en energiediefstal.

Ben ik verzekerd tegen crimineel misbruik?

Nee, je verzekering vergoedt waarschijnlijk geen schade door criminele activiteiten. Gebouwenverzekeringen dekken schade door hennepkwekerijen of XTC-laboratoria meestal niet, zelfs als je niets van de activiteiten wist. Dit geldt ook voor bedrijfsschadeverzekeringen, die vaak schade door illegale activiteiten uitsluiten.

Wat kan ik verhalen op de crimineel?

Je kunt schade verhalen op de dader, maar dit hangt van verschillende factoren af. Schade aan het pand kan meestal via een civielrechtelijke procedure worden verhaald, maar voeg je beter als benadeelde partij in het strafproces. De rechter kan een schadevergoedingsmaatregel opleggen, waarna justitie het geld voor jou probeert te innen. Het is belangrijk dat de Officier van Justitie de verdachte ook de vernieling ten laste legt.

Timmer je huurovereenkomst dicht

Neem bepalingen op in je huurovereenkomst om schade te verhalen op de criminele huurder. Laat de huurder tekenen voor aansprakelijkheid bij schending van de Opiumwet. Dit omvat fysieke schade, huurderving, juridische kosten en schoonmaakkosten. Zorg dat je de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter kunt ontbinden bij overtreding.

Screenen en controleren

Stel een gedegen huurovereenkomst op en voer gedegen screening en periodieke controles uit. Rechters hebben geoordeeld dat de verantwoordelijkheden van verhuurders verdergaan dan het opstellen van een contract.

Wie betaalt de schade van een inval?

Schade door een politie-inval kan vaak worden verhaald op de staat, tenzij de pandeigenaar zelf betrokken is bij de criminele activiteiten. Dit betekent dat de samenleving de kosten draagt. Het is beter om ook deze schade op de crimineel te verhalen.

Valt er wel iets te plukken?

Het is vaak moeilijk om schade te verhalen omdat criminelen gebruikmaken van stromannen of katvangers. Dit zijn kwetsbare personen met financiële of verslavingsproblemen. Volgende week leggen we uit wie deze mensen zijn, hoe je ze herkent en wat je kunt doen.