Skip Navigation or Skip to Content

Het collectief winkelverbod: samen sterker tegen overlast

23 mei 2024
1 min leestijd

Winkelmedewerkers ervaren helaas nog te vaak diefstal, bedreiging en andere vormen van ongewenst gedrag. Een krachtig middel tegen deze overlast is het collectief winkelverbod. Dit verbod houdt in dat iemand die overlast veroorzaakt niet alleen uit jouw winkel, maar uit alle aangesloten winkels wordt geweerd.

De kracht van een gezamenlijke aanpak

Een collectief winkelverbod verhoogt de drempel voor overlastgevers aanzienlijk. Door de samenwerking binnen een winkeliersvereniging krijgt de overlastgever te maken met een gebiedsbreed verbod. Dit heeft een sterke preventieve werking, want de consequenties van ongewenst gedrag zijn veel groter als het verbod geldt voor meerdere winkels.

Implementatie van een collectief winkelverbod

Het opleggen van een collectief winkelverbod vereist enige voorbereiding en coördinatie:

  1. Vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens: omdat je persoonsgegevens verwerkt, is een vergunning noodzakelijk.
  2. Duidelijke huisregels: zorg dat je huisregels duidelijk zijn en communiceer deze bij de ingang van je winkel.
  3. Registratie en communicatie: leg het winkelverbod schriftelijk vast en deel dit met het lokale politiebureau en binnen het winkeliersnetwerk.

Ondersteuning door PVO Zeeland West-Brabant

PVO Zeeland West-Brabant, onder leiding van projectleider René Nouwens, biedt cruciale ondersteuning aan winkeliers bij het implementeren van een collectief winkelverbod. Wij helpen met:

  • Het aanvragen van de benodigde vergunningen
  • Het leveren van materialen en documentatie
  • De jaarlijkse evaluatie van het verbod

Voordelen van een collectief winkelverbod

  1. Effectieve preventie: het verbod werkt preventief doordat het de gevolgen van overlast vergroot.
  2. Sterkere rechtspositie: bij overtreding van het verbod is de overlastgever strafbaar voor huisvredebreuk.
  3. Samenwerking versterkt: door samen op te treden, versterk je de veiligheid en de aantrekkelijkheid van het winkelgebied.

Kortom; het collectief winkelverbod is een effectief middel om de veiligheid van een winkelgebied te vergroten

Een collectief winkelverbod is een effectief instrument in de strijd tegen winkeloverlast. Door samen te werken met PVO Zeeland West-Brabant en andere winkeliers in je omgeving, kun je een veiligere winkelomgeving creëren voor zowel medewerkers als klanten. Neem contact op met René Nouwens om te starten met de implementatie van dit krachtige middel.