Skip Navigation or Skip to Content

Drugs en wapens in de horeca; hoe ga je daarmee om?

28 mei 2024
1 min leestijd

Horecauitbaters worden vaak geconfronteerd met gasten die drugs, wapens of andere verboden goederen meenemen. Om je personeel, je bezoekers en je imago te beschermen, is het belangrijk hiertegen op te treden. Maar hoe doe je dat? Wat mag je als horecaondernemer wel en niet doen? En wat moet je met die drugs, die je zelf ook niet mag bezitten?

Het probleem

Het uitgaansleven, vooral de nachthoreca, is een populaire plek voor druggebruik. Middelen zoals XTC en MDMA worden veel gebruikt als “partydrugs”. Dit leidt vaak tot problemen zoals geweld, handel en criminele inmenging. Wapens komen minder vaak voor, maar vormen een ernstige bedreiging. Een opstootje kan snel escaleren tot een schiet- of steekincident.

Gediplomeerde beveiligers

In de nachthoreca is de inzet van particuliere beveiligers normaal. Deze beveiligers hebben geen formele handhavingsbevoegdheden, maar kunnen wel ingrijpen. Ze zijn getraind in het bedwingen van agressie en het de-escaleren van conflicten. Het is belangrijk om professionele, gediplomeerde beveiligers in te zetten die voldoen aan de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

Fouilleren aan de deur

Bezoekers worden vaak gecontroleerd aan de deur. Dit heet een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Beveiligers mogen hierbij niet in of onder de kleding voelen.

5 misvattingen over fouilleren in de horeca

Misvatting 1: Je bent verplicht om jezelf te laten fouilleren
Fouilleren is altijd vrijwillig. Als ondernemer mag je echter fouilleren als voorwaarde stellen voor toegang tot je horecagelegenheid. Vermeld dit duidelijk in je huisregels.

Misvatting 2: Een beveiliger mag dingen in beslag nemen
Beveiligers mogen geen spullen onteigenen. Vraag bezoekers om vrijwillig afstand te doen van drugs of wapens. Weigeren ze, dan mag je hen aanhouden en de politie inschakelen. Bij handelshoeveelheden schakel je altijd de politie in.

Misvatting 3: Niemand weet wat er met al die drugs gebeurt
Maak afspraken met de politie over de afhandeling van in beslag genomen drugs en wapens. Registreer wat je in beheer krijgt en draag dit over aan de politie. Gebruik een horecakluis om de verboden goederen veilig op te slaan.

Misvatting 4: Alleen een beveiliger kan optreden tegen drugsbezit en -gebruik
Iedereen die een strafbaar feit constateert, mag overgaan tot aanhouding. Gebruik geen geweld tenzij noodzakelijk voor zelfverdediging. Het inschakelen van professionele beveiligers is echter altijd aan te raden.

Misvatting 5: Alleen vrouwen mogen vrouwen fouilleren
Voor vrijwillig fouilleren geldt deze regel niet. Het is wel wenselijk dat vrouwen door vrouwen worden gefouilleerd, maar dit is geen verplichting.

Betrapt op gebruik

Betrap je een bezoeker binnen op drugsgebruik of -bezit, vraag dan om vrijwillig afstand te doen van de drugs en verlaat het pand. Bij weigering schakel je de politie in. Leg bij handelshoeveelheden altijd een horeca-ontzegging op. Registreer en bewaar de drugs veilig, bij voorkeur in een horecakluis.