Skip Navigation or Skip to Content

De samenwerking tussen ZLTO en PVO Zeeland West-Brabant

Deze belangenvereniging helpt 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Ze brengen boeren en tuinders, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij bij elkaar. ZLTO is een belangrijke partner voor ons. Samen zorgen we ervoor dat boeren en tuinders beter beschermd zijn tegen criminaliteit. Wij werken nauw samen met de vertrouwenspersonen en de lokale afdelingen van ZLTO. Hierdoor kunnen we goed luisteren naar wat boeren nodig hebben. De lokale afdelingen van ZLTO vertellen ons wat belangrijk is en samen maken we plannen. Zo organiseren we bijvoorbeeld boerinnenborrels en boerenlunches, geven we meldkaarten uit en bieden we trainingen aan om sterk te staan op je eigen erf.