Skip Navigation or Skip to Content

De samenwerking tussen de politie en PVO Zeeland West-Brabant

Nederland veiliger maken, dat is wat de politie doet. Op www.politie.nl vind je meer over hun kerntaak. We werken op verschillende manieren samen op regionaal niveau. Samen zorgen we ervoor dat ondernemers weerbaarder worden tegen verschillende vormen van criminaliteit en preventieve maatregelen kunnen nemen om slachtofferschap te voorkomen. Denk hierbij aan participatie bij bijeenkomsten, samenwerken op het gebied van cybercrime en deelname aan actiedagen.