Skip Navigation or Skip to Content

De samenwerking tussen Hiswa Recron en PVO Zeeland West-Brabant

Als ondernemersorganisatie behartigen ze de (collectieve) belangen van de aangesloten bedrijven in de watersport en recreatie. Dit gebeurt op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Samen zetten we ons in om  ondernemers in de recreatiesector weerbaar te maken vormen van criminaliteit. Een voorbeeld is de (door)ontwikkeling van de Jachthavenapp. Dit is door Hiswa Recron zeer goed ontvangen en werd uitgerold naar hun achterban.