Skip Navigation or Skip to Content

De samenwerking tussen Avans en PVO Zeeland West-Brabant

Dit is een kennisinstelling met een krachtige positie in Brabant, verankerd in het Brabantse werkveld. Ook daarbuiten staan ze al jaren bekend als beste hogeschool die wordt gewaardeerd om haar sfeer en onderwijskwaliteit. We werken vanaf het begin intensief en constructief samen. Niet alleen op het gebied van opleidingen zoals Integrale Veiligheid en Bestuurskunde, maar ook met het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht. Deze samenwerking heeft geleid tot stageplaatsen, afstudeeronderzoeken en gastcolleges.