Skip Navigation or Skip to Content

Risico Taxatie Tool (RTT)

Krijg inzicht in de criminaliteitsrisico's op bedrijventerreinen

Onze bedrijventerreinen zijn de motor van de Brabantse economie, maar helaas ook aantrekkelijk voor criminele activiteiten die onze maatschappij kunnen ondermijnen. Om deze bedreiging aan te pakken, is de Risico taxatie tool ontwikkeld. Deze tool helpt gemeenten de kwetsbaarheid van bedrijventerreinen voor ondermijnende criminaliteit te identificeren en prioriteiten te stellen in de aanpak ervan.

Met de RTT bieden we gemeenten inzicht in criminaliteitsrisicoā€™s op bedrijventerreinen. Dit helpt bij het ontwikkelen en implementeren van preventieve maatregelen.

Met behulp van een helder dashboard en concrete handelingsperspectieven biedt de tool ondersteuning aan lokale overheden om proactief te handelen. Het biedt een duidelijk overzicht van welke gebieden aandacht nodig hebben en welke strategieƫn effectief kunnen zijn om de veiligheid en integriteit van onze bedrijventerreinen te verhogen.

Downloads