Skip Navigation or Skip to Content

Accijnsfraude: nog lang geen geschiedenis

28 mei 2024
1 min leestijd

Accijnsfraude is een klassiek verdienmodel voor criminele organisaties, vooral in Brabant. Hoewel de focus is verschoven naar drugshandel, blijft accijnsfraude een belangrijk probleem. In dit artikel leggen we uit waarom we alert moeten blijven op deze vorm van criminaliteit. Vermoed je fraude met sigaretten, alcohol of brandstof? Meld dit bij het Meldpunt Accijnsfraude van de Douane.

Wat is accijnsfraude?

Accijns is een belasting op goederen zoals alcohol, tabak en brandstof. Het ontwijken van deze belasting heet accijnsfraude. Omdat accijns een groot deel van de verkoopprijs bepaalt, is accijnsfraude erg lucratief. Voor ondernemers voelt dit als oneerlijke concurrentie. Criminelen verkopen jouw producten voor de helft van de prijs en maken er toch winst op. Dit vormt ook een risico voor de volksgezondheid, omdat vervuilde producten ernstige gevolgen kunnen hebben.

Klassieke ondermijning

In de jaren ’70 werd Brabant geplaagd door illegale stokerijen. Deze criminele netwerken zijn nu actief in de drugsproductie. Hoewel de productie van illegale sterke drank afnam, is accijnsfraude nog steeds een probleem.

Nog geen geschiedenis

Accijnsfraude is nog steeds actueel. De laatste jaren zijn regelmatig illegale sigarettenfabrieken opgerold. De stijgende accijnzen maken het aantrekkelijk om deze belasting te ontduiken. Criminele organisaties richten zich op markten met hogere accijnzen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

Aan deze signalen herken je accijnsfraude

Alert zijn op accijnsfraude hoeft niet ten koste te gaan van de aandacht voor drugs. Beide vormen van criminaliteit gaan vaak gepaard met smokkel en illegale productie. Hier zijn enkele specifieke signalen waar je accijnsfraude aan kunt herkennen:

  • Illegale stokerijen: Deze lijken op XTC-laboratoria met ketels, een sterke geur en risico’s op brand en explosies. Let op de aanvoer van suiker en gasflessen.
  • Illegale sigarettenfabrieken: Deze zijn moeilijker te herkennen, maar als verhuurder merk je het aan de kenmerkende machines. Let ook op signalen van arbeidsuitbuiting.
  • Illegale brandstof: Deze kan ernstig vervuild zijn of afkomstig zijn uit landen met handelsbeperkingen. Let op brandstoffen die vermengd zijn met schadelijke chemicaliën.

Hoe herken je accijnsfraude als koper?

Als koper herken je accijnsfraude aan te lage prijzen. Sigaretten of alcohol voor een fractie van de normale prijs duiden op fraude. De kwaliteit van het product en de verpakking zal vaak slecht zijn. Denk niet dat je een goede deal krijgt, want illegale producten zijn vaak gevaarlijk geproduceerd.